<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2316311943192032017\x26blogName\x3dmiss+cekodok\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://miamorstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miamorstories.blogspot.com/\x26vt\x3d5505614314374135174', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
fa'iza 'azamta fatawakkal'alallah - setelah kamu berazam maka bertawakkal lah
Welcome to MIAMOR STORIES ! Here you come read my blog. Just a simple from me to you all. I'm not sure it is a journal or diaries. So just enjoy yourself.

: syahirahtajidin, 26 april, malaysian .
+ follow |

LOVE THEM
Diyah, I falling in love (6)
written on Tuesday, May 29, 2012 @ 5:38:00 PM ✈

“Jangan kacau saya,” Syadiyah marah. Dia terus meninggalkan buku matematiknya yang berada di tangan Hamizan. Hamizan hairan dengan sikap Syadiyah. Wafia datang meminta buku matematik sahabatnya.
“Syadiyah cakap kau maybe ada musuh dalam selimut,”kata kata Wafia membuat Hamizan semakin hairan.
“Musuh dalam selimut? What the hell with all this?” Hamizan bengang kerana tidak memahami sikap Syadiyah yang tiba tiba berubah dingin.
“Abi nak kena pindah? Jadi Diyah pun nak kena pindah ke ibu?” Syadiyah berbual dengan ibunya didapur.
Aktiviti Syadiyah semasa cuti sekolah adalah memasak. Syadiyah gemar mencuba resepi baru.
“Hujung bulan ni abi uruskan urusan pertukaran sekolah kamu adik beradik,” Syadiyah terus menjadi muram. Semasa dia di dalam bilik dia teringatkan Hamizan. Dia memerhati telefon bimbitnya.
Akhirnya dia memberanikan diri untuk menghantar pesanan ringkas buat Hamizan

Wati..kelas start pukul berapa?

“Wati? Taktik la ni..ingat aku tak tahu no dia kot?” Hamizan ketawa melihat pesanan ringkas dari Syadiyah.

Wati ? Silap nombor kot. Ni Mizan bukan Wati.

Sebaik sahaja mesej masuk Syadiyah terus membaca. Mekar senyumanya.

Owh..yeke? Sorry..Takpe la kalau macam tu..

eh ? Mana boleh takpe..kena denda sebab kacau saya tengah dreaming tadi

erk ? denda ? denda apa ?

kena texting dengan saya...amacam? kalau tak...awak kena call saya malam ni.

Labels:


0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life