<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2316311943192032017\x26blogName\x3dmiss+cekodok\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://miamorstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miamorstories.blogspot.com/\x26vt\x3d5505614314374135174', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
fa'iza 'azamta fatawakkal'alallah - setelah kamu berazam maka bertawakkal lah
Welcome to MIAMOR STORIES ! Here you come read my blog. Just a simple from me to you all. I'm not sure it is a journal or diaries. So just enjoy yourself.

: syahirahtajidin, 26 april, malaysian .
+ follow |

LOVE THEM
Diyah, I falling in love (9)
written on Tuesday, May 29, 2012 @ 5:40:00 PM ✈

Sebaik mereka memasuki bilik disiplin. Mereka disoal seperti penjenayah yang melakukan kesalahan berat.
“Er....Diyah..Zaim...Zaim dengan......Mi....zan...ga.....duh,” Anis tergagap menyudahkan ayat. Sebaik sahaja ayat Anis disudahkan membulat mata Syadiyah. Kerja sejarahnya terus terhenti.
“Haa..Bergaduh???????Kes apa?”
“Kes kau,”sampuk seorang pengawas perempuan dari belakang. Dia menuju ke meja Syadiyah. Melihat Syadiyah dari atas ke bawah dengan pandangan dan senyuman sinis.
“Apa specialnya kau sampai Zaim dengan Mizan gaduh? Tak rasa bersalah ke?”Zulaikha memeluk tubuhnya memandang ke arah Syadiyah dengan pandangan sinis.
“Banyak specialnya dari kau tu,”Anis menyampuk tanpa memandang wajah Zulaikha sebaliknya khusyuk membuat kerja Sejarah.
“Eh ! Kau ni asal ? Jealous ?”Zulaikha meninggi suara.
“Eh betina ! Sekarang siapa cari pasal dengan siapa ? Siapa cari siapa ? Kau ke si Syadiyah ni ?” Anis mula berdiri memandang Zulaikha dengan penuh menyampah.
“Syadiyah ni punca Mizan dengan Zaim gaduh tau,” Zulaikha menukar topik.
“So kalau dia punca pun asal kau nak marah? Owh..sebab diorang tak rebutkan kau kot..kan Wafia?”Anis memerli. Zulaikha mengetap gigi lalu keluar dari kelas.
“Nak cari gaduh dengan gengster,”Wafia ketawa memegang bahu Anis.
“Kau panggil aku gengster?”Anis memandang Wafia. Wafia mengangkat kedua tangannya terus duduk tidak menghiraukan Anis yang memandangnya. Syadiyah termenung berfikir keadaan Hamizan dan Zaim. Sebaik sahaja jam loceng rehat berbunyi. Semua pelajar terus meluru ke kantin dan koperasi sekolah.
“Diyah..kau nak ke mana?”Anis dan Wafia memanggil apabila melihat Syadiyah laju keluar dari kelas.Namun panggilan mereka tidak disahut. Anis dan Wafia segera mengejar rakan baiknya itu.
Syadiyah memandang Zaim Ukhrowi.
“Kenapa?”Zaim menyoal.
“Kenapa awak buat macam ni?”Syadiyah menyoal.
“Buat apa? Siapa yang mula gaduh ? Zaim ke lelaki pujaan Diyah tu ?!”Zaim Ukhrowi meninggi suara. Orang sekeliling mula memerhati. Syadiyah mula menangis teresak esak. Dia tidak suka dimarah.
Selepas sekolah dibuka Syadiyah sudah berpindah tanpa khabar berita.

Labels:


0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life