<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2316311943192032017\x26blogName\x3dmiss+cekodok\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://miamorstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miamorstories.blogspot.com/\x26vt\x3d5505614314374135174', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
fa'iza 'azamta fatawakkal'alallah - setelah kamu berazam maka bertawakkal lah
Welcome to MIAMOR STORIES ! Here you come read my blog. Just a simple from me to you all. I'm not sure it is a journal or diaries. So just enjoy yourself.

: syahirahtajidin, 26 april, malaysian .
+ follow |

LOVE THEM
jujurkah hati ini
written on Thursday, December 27, 2012 @ 2:21:00 AM ✈

Assalamualaikum...
cuaca sekarang selalu mendung...sama seperti perasaan aku sekarang...jujurkah aku dalam hal ini? bahagiakah aku? hati aku kini rasa tersangat sakit seperti ditusuk duri..aku terluka dengan cintaku sendiri..adakah aku menipu diriku sendiri? mengapa? kerana aku terlalu menyayangi insan itu. Insan yang sebenarnya tidak menyayangiku. Aku malu. Aku bertepuk sebelah tangan. Adakah kata cinta darinya sebelum ini hanya kerana rasa simpati? atau sekadar ucapan yang bukan tulus dari hati?  Sudah lama ku rasakan namun aku menempis perasaan itu tatkala dia kuat menganggu ku. Akhirnya rasa yang lama aku tepis rupanya adalah benar.  Hatinya bukan milikku.  Aku? Siapa aku dihatinya yang sebenarnya?  Aku letih berada di pentas lakonan seperti ini.  Mahu dilepaskan terlalu sayang mahu disimpan seperti aku mementingkan diri.  Aku keliru dengan keadaan macam ini.  Sayangnya cintanya bukanlah untuk ku.  Sedihnya untuk menerima hakikat. selalunya kebenaran itu pahit sama seperti ubat. Pahit namun yang itu yang kita perlu telan.  Kebenaran itu hakikat yang terpaksa aku terima.  berilah aku peluang untuk berbahagia. Berbahagia bersama dia namun, bahagiakah dia bersama aku?  Adakah dia masih menipu dengan perasaannya? Allah, berilah aku petunjukMu. Tatkala aku diberi ujian seperti aku sememangnya tidak kuat untuk menghadapinya dan aku mengharap ini cuma lakonan ataupun mimpi ngeri.  Aku harap ini semua hanya mimpi.  Aku harap esok bila aku mencelikkan mataku.  Keadaan hubungan kami tidak seperti ini. Tiada sandiwara dan lakonan untuk membahagiakan diri masing masing. Ku berharap.. Coretan tulus dari hati yang lara.

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life